Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Driehoeksmeting

Een verticale paal wordt op een heuvel geplaatst, die een helling heeft van 8. Twee draden zijn vastgemaakt aan de paal op 10 meter boven de grond en op 5 meter van de voet van de paal.

  • Bereken de lengte van elk van deze draden.

eline
2de graad ASO - woensdag 15 december 2021

Antwoord

Bepaal de grootte van $
\angle BDC
$ en de grootte van $
\angle ADC
$. Gebruik de cosinusregel om de lengte van AC en BC te berekenen.

Lukt dat zo?

WvR
woensdag 15 december 2021

 Re: Driehoeksmeting 

©2001-2024 WisFaq