Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 68363 

Re: Grafische rekenmachine

Ik laat mijn leerlingen altijd netjes noteren hoe zij hun GR gebruiken in een opgave. Echter de vensterinstellingen vergeten ze toch nog wel eens.
Zijn die vensterinstellingen eigenlijk wel noodzakelijk op het eindexamen? Dat wordt mij niet duidelijk uit het correctievoorschrift.
Alvast bedankt.

Marije
Docent - dinsdag 14 april 2015

Antwoord

Bij de vakspecifieke regels staat: 'De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken.'

De algemene regel: '3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven'

De vensterinstellingen aangeven lijkt me wel een goed plan, maar als een leerling verder goed beschrijft wat ie doet dan valt er zonder de juiste vensterinstellingen weinig af te lezen en zeker niet het goede antwoord. In dat geval zou ik wel het volledig aantal punten toekennen.

Soms volgen de vensterinstelling vrij direct uit de vraagstelling, bijvoorbeeld als een grafiek gegeven is. In zo'n geval zou ik 't ook niet zo bezwaarlijk vinden als een leerling vensterinstellingn niet zou vermelden.

Gewoon gezond verstand gebruiken.

WvR
dinsdag 14 april 2015

©2001-2024 WisFaq