Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Grafische rekenmachine

Beste collega,

Sinds dit jaar ben ik kartrekker op een middelbare school voor Wiskunde op de Havo en Vwo. Naast twee andere (onervaren) collega's opereer ik als 'ervaren' docent met eindexamenklassen.

Ik had een vraag met betrekking tot het gebruik van de grafische rekenmachine voor Havo wiskunde A, eindexamen 2013: moet de leerling zijn of haar stappen op de GR ook opschrijven op papier (dus uitleggen hoe men het antwoord heeft verkregen via de GR? bijvoorbeeld bij een permutatie of combinatie dat via de GR wordt berekend?)

Groet,
Gerke

Gerke
Docent - maandag 10 september 2012

Antwoord

In de correctievoorschriften is als vakspecifieke regel opgenomen: "de algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken."

Soms zal de vraagstelling leiden tot een meer globale beschrijving van het gebruik, soms tot een meer concrete. De kandidaten moeten met deze beschrijving een beoordelaar duidelijk maken wat hun gedachtengang/werkwijze is geweest. De beoordelaar moet deze gedachtengang/werkwijze kunnen verifiŽren om deelscores te kunnen toekennen.

Zie Toegestane hulpmiddelen

WvR
maandag 10 september 2012

 Re: Grafische rekenmachine 
Re: Grafische rekenmachine

©2001-2024 WisFaq