Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Functies uitrekenen

Hoe reken ik functies uit: ik mis een basis om functies uit te rekenen
Bijv: F(x)=x3-3x2+6 jde punten berekenen
hoe pak ik dit aan, en stel dan als x negatief is.
iemand zei een keer als je van links naar rechts gaat moet je een min getal optellen of allebei zijde delen. Ik snap niet hoe je de functies oplos.

Kan ik wat tips krijgen van de beginsels afreken optelllen, delen vermenigvuldigen.

Alvast bedankt

Mirjam
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - woensdag 7 november 2007

Antwoord

Als je een grafiek van een functie wilt tekenen maak je een tabel. Op de eerste regel neem je een aantal waarden van x en op de twee regel zet je dan de functiewaarden. Die moet je wel even uitrekenen... Je zou 's kunnen beginnen met:


Dan maar 's de functiewaarde uitrekenen:

f(-2)=(-2)3-3(-2)2+6=-8+-34+6=-8-12+6=-14
f(-1)=(-1)3-3(-1)2+6=-1+-31+6=-1-3+6=2
f(0)=03-302+6=6
f(1)=13-312+6=1-3+6=4
f(2)=23-322+6=8-34+6=8-12+6=2
f(3)=33-332+6=27-27+6=6

We hebben nu:


Je kan dan de punten in een assenstelsel tekeken:

q52907img1.gif
..en er dan een mooi 'lijntje' doorheen tekenen:
q52907img2.gif
Ik heb het berekenen van de functiewaarden eens een keer netjes opgeschreven, zoals het hoort. Je moet maar 's kijken wat je precies niet begrijpt. Je kunt reageren via het knopje hieronder...

WvR
woensdag 7 november 2007

©2001-2024 WisFaq