Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Delen door een breuk

De 'regel' is 'delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde'. Als je deelt door $\large\frac{4}{7}$ dan kan je ook vermenigvuldigen met $\large\frac{7}{4}$.

$\large\frac{2}{3}:\frac{4}{7}=\frac{2}{3}\times\frac{7}{4}$

Je 'draait' alleen de breuk om waarmee je deelt en maakt er een vermenigvuldiging van.

Handig om te weten:

'delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk'.

Het kan ook zo:

$\eqalign{ \frac{{2pq}} {{4p}}:\frac{{3p}} {{p^2 }} = \frac{{2p^2 q}} {{4p^2 }}:\frac{{12p}} {{4p^2 }} = \frac{{2p^2 q}} {{12p}} = \frac{{pq}} {6} = \frac{1} {6}pq }$

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden...smiley


Ook leuk

$
\eqalign{2\frac{1}
{3}:3\frac{2}
{5} = \frac{7}
{3}:\frac{{17}}
{5} = \frac{{\frac{7}
{{17}}}}
{{\frac{3}
{5}}} = \frac{{\frac{{35}}
{{17}}}}
{3} = \frac{{35}}
{{51}}}
$

'teller delen door teller, noemer delen door noemer' smiley

F.A.Q.


©2004-2023 WisFaq