Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Delen door een breuk

De 'regel' is 'delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde'. Als je deelt door $\large\frac{4}{7}$ dan kan je ook vermenigvuldigen met $\large\frac{7}{4}$.

$\large\frac{2}{3}:\frac{4}{7}=\frac{2}{3}\times\frac{7}{4}$

Je 'draait' alleen de breuk om waarmee je deelt en maakt er een vermenigvuldiging van.

Handig om te weten:

'delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk'.

Het kan ook zo:

$\eqalign{ \frac{{2pq}} {{4p}}:\frac{{3p}} {{p^2 }} = \frac{{2p^2 q}} {{4p^2 }}:\frac{{12p}} {{4p^2 }} = \frac{{2p^2 q}} {{12p}} = \frac{{pq}} {6} = \frac{1} {6}pq }$

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden...smiley


Ook leuk

$
\eqalign{2\frac{1}
{3}:3\frac{2}
{5} = \frac{7}
{3}:\frac{{17}}
{5} = \frac{{\frac{7}
{{17}}}}
{{\frac{3}
{5}}} = \frac{{\frac{{35}}
{{17}}}}
{3} = \frac{{35}}
{{51}}}
$

'teller delen door teller, noemer delen door noemer' smiley

F.A.Q.


©2004-2024 WisFaq