Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

6. Het bakjesmodel in voorbeelden

Voorbeeld

Op een moederbord heb je 5 contacten, op elk contact kan je een snoer aansluiten. Op hoeveel verschillende manieren kan je 3 verschillend gekleurde draden aansluiten?

Uitwerking

Hier gebruik je het bakjesmodel. Je hebt drie knikkers en 5 bakjes: voor het eerste snoer heb je de keuze uit 5 aansluitpunten, voor het tweede snoer 4 en voor de derde snoer 3. Dus 5·4·3=60 verschillende manieren.

Voorbeeld

Hoeveel 'rangschikkingen' (volgordes) kun je maken met de letters WISKUNDE?

Uitwerking

Je hebt 8 knikkers en 8 bakjes... dus dit kan op 8·7·6·...·1=8! manieren.

Voorbeeld

Hoeveel rangschikkingen kan je maken met de letters WISWIJZER?

Uitwerking

Je hebt 9 knikkers en 9 bakjes, maar W komt twee keer voor en I ook!
Er zijn $\eqalign{\frac{{9!}}{{2! \cdot 2!}} = 90.720}$ mogelijkheden.

Voorbeeld

Hoeveel rangschikkingen kan je maken met de letters van KANSBEREKENEN?

Uitwerking

Je hebt 13 knikkers en 13 bakjes, maar N komt 3 keer voor en E komt 4 keer voor en K komt 2 keer voor.
Er zijn $\eqalign{\frac{{13!}}{{2! \cdot 3! \cdot 4!}} = 21.621.600}$ mogelijkheden.

F.A.Q.

Extra...


©2004-2023 WisFaq