Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Twaalf dobbelstenen

Twaalf eerlijke dobbelstenen worden opgegooid. Wat is de kans dat elk van het aantal ogen 1 tot en met 6 precies tweemaal voorkomt?

Antwoord

Hoeveel verschillende volgordes zijn er te maken met 2 enen, 2 tweeŽn, 2 drieŽn,...
Antwoord: 12!/(2!∑2!∑2!∑2!∑2!∑2!)=7484400

Hoeveel verschillende volgordes kan je maken met 12 dobbelstenen?
Antwoord: 612=2176782336

De kans is dus $\large\frac{7484400}{2176782336}$ $\approx$ 0,00344


©2004-2023 WisFaq