\require{AMSmath}


3. Achttallig stelsel

Het octale talstelsel werkt met het grondtal 8. In het achttallig stelsel reken je met getallen die bestaan uit de cijfers 0 t/m 7.

Het octale stelsel is vooral in de beginjaren van de computer in zwang geweest om binaire gegevens overzichtelijker weer te geven. Omdat de huidige computers vrijwel altijd rekenen met even aantallen bits is de toepassing het octale stelsel (groepering in 3 bits) in de praktijk niet meer zo handig...


©2004-2020 WisFaq