Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Bewijzen

Veel mensen denken dat wiskunde bedrijven in feite slechts neerkomt op een spel met ingewikkelde definities en stellingen en het bewijzen van die stellingen. De vraag is of dat wel zo is... maar wat zijn eigenlijk definities en wat zijn stellingen?

Een definitie is bedoeld als afspraak. Het heeft geen zin je af te vragen of zo'n definitie wel waar is. Je kunt je natuurlijk wel afvragen of het zinvol is of je er iets aan hebt...

Het definieren van een begrip wordt pas zinvol als je van dit begrip bepaalde eigenschappen hebt ontdekt. De eigenschappen, die voor bepaalde begrippen gelden, worden geformuleerd in stellingen. Stellingen zijn beweringen over bepaalde dingen. Stellingen moeten daarom bewezen worden.

BRON: READER PROBLEEMAANPAK - HOGESCHOOL VAN UTRECHT

Hieronder een overzicht van de soorten bewijzen. De lijst is samengesteld als een gezamenlijke inspanning van een aantal beantwoorders. We hebben geprobeerd het zo compleet mogelijk te maken.

Veel van de bewijzen waren te vinden onder de beantwoorde vragen.

FAQ's

Links

 All about proofs
The notion of proof lies at the very heart of maths. It's when it comes to proving things that mathematicians let loose their genius and creativity, and in the process often discover unexpected surprises or deep philosophical issues.

 Overzicht van verschillende soorten bewijzen
Veel mensen denken dat wiskunde bedrijven in feite slechts neerkomt op een spel met ingewikkelde definities en stellingen en het bewijzen van die stellingen. De vraag is of dat wel zo is... maar wat zijn eigenlijk definities en wat zijn stellingen?

 Pythagorean Theorem
On this website a collection of 118 approaches to proving the theorem. Many of the proofs are accompanied by interactive Java illustrations.

 The Pythagorean Proposition
Loomis, Flisha Scott - The Pythagorean Proposition, Classics in MathematicsEducation Series met 256 bewijzen voor de Stelling van Pythagoras. (PDF)


©2004-2024 WisFaq