De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

De beantwoorde vragen van de afgelopen 32 dagen.

Re: Een parallellogram
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
Complexe veelterm met parameter
Complexegetallen -  Student universiteit BelgiŽ
Basis van eindig dimensionale vectorruimte
Lineaire algebra -  Student universiteit
Re: Re: Een parallellogram
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
Moeilijke oefening goniometrie
Goniometrie -  Iets anders
Gram-Schmidtprocedure
Lineaire algebra -  Student universiteit
Re: Re: Re: Een parallellogram
Vlakkemeetkunde -  Iets anders
Numerieke integratie: kwadratuurformule
Numerieke wiskunde -  3de graad ASO
Re: Moeilijke oefening goniometrie
Goniometrie -  Iets anders
Differentialen omzetten in de vorm f`(x)dx
Differentiaalvergelijking -  Student hbo
Re: Oorsprong naam parabool
Analytische meetkunde -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Uitdrukken van coordinaten in vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Kans dat ťťn van beide onafhankelijke overleefd
Kansrekenen -  3de graad ASO
Welke waarde heeft p?
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Tekenen van een scherphoekige driehoek met hoogtelijn AD en BE
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Tekenen van een scherphoekige driehoek met hoogtelijn AD en BE
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
Hoe bolkap volume berekenen?
Ruimtemeetkunde -  Ouder
Evenwijdige raaklijnen
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Bederf in de koelkast
Logaritmen -  Leerling mbo
Twee machines m1 en m2 vervaardigen elektronische chips
Kansrekenen -  2de graad ASO
Equivalentieteken
Algebra -  3de graad ASO
Re: Bederf in de koelkast
Logaritmen -  Leerling mbo
Vectorvoorstelling en uitrekenen van coŲrdinaat
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Booglengte formule justificatie
Krommen -  Student universiteit
Bereken de oppervlakte van het rozet
Integreren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Twee machines m1 en m2 vervaardigen elektronische chips
Kansrekenen -  3de graad ASO
Deling en rest
Algebra -  3de graad ASO
Product-som-methode
Formules -  Student hbo
Re: Re: Uitdrukken van coordinaten in vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Deelbaar door strikt positieve natuurlijke getallen
Getallen -  3de graad ASO
Sommeren van termen Taylor
Numerieke wiskunde -  Student universiteit
Kentallen
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Functies
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Evenredige functies
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Functies
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Een kubus
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Kromme met poolcoŲrdinaten
Krommen -  Student universiteit
Ik wil de afgeleide berekenen van ln 5. Wat is dat?
Logaritmen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Afgeleiden
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Re: Een kubus
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Ontbinden in factoren
Formules -  3de graad ASO
Voor welke x zijn de vectoren afhankelijk?
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Optimale oplossing bepalen
Numerieke wiskunde -  Ouder
Tekenen van een 4-zijdige piramide OABC
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Tekenen van een 4-zijdige piramide OABC
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Re: Tekenen van een 4-zijdige piramide OABC
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Tekenen van een 4-zijdige piramide OABC
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Samenvallen of evenwijdig lopen van vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Recursion
Rekenmachine -  Cursist vavo
Re: Recursion
Rekenmachine -  Cursist vavo
Re: Re: Recursion
Rekenmachine -  Cursist vavo
Laten kruisen of snijden van lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Laten kruisen of snijden van lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Consistentie van estimator aantonen
Statistiek -  Student universiteit
Afhankelijk of onafhankelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Afhankelijk of onafhankelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Integreren over twee dimensies
Integreren -  Student universiteit
Konijnen, moeren en rammelaars
Vergelijkingen -  3de graad ASO
Re: Re: Afhankelijk of onafhankelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Afhankelijk of onafhankelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Een stelsel oplossen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Is dat handig?
DifferentiŽren -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Is dat handig?
DifferentiŽren -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Driehoek als een verzameling
Verzamelingen -  Student universiteit
Re: Is dat handig?
DifferentiŽren -  Iets anders
Bepaalde integraal met andere afgeleide
Integreren -  3de graad ASO
Re: Een stelsel oplossen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Meetkundige uitleg over lineair stelsel
Vlakkemeetkunde -  Student universiteit BelgiŽ
Geef een vectorvoorstelling
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Bepaalde integraal met andere afgeleide
Integreren -  3de graad ASO
Onderzoek op afhankelijk of onafhankelijkheid
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Legoblokjes
Kansrekenen -  Docent
Rekenen met wortels
Rekenen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Transitiviteit
Verzamelingen -  Student universiteit BelgiŽ
Verwachting van een kwadraat
Kansverdelingen -  Student universiteit
Kans optreden uitval installatie
Kansrekenen -  Student universiteit
Re: Re: Re: Uitdrukken van coordinaten in vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Meetkunde (lijnen en cirkels)
Vlakkemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Vergelijkingen bij meetkundige figuren
Vlakkemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Ontbinden in factoren
Formules -  2de graad ASO
Bollen
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Functie van een maximale likelihood estimator
Statistiek -  Student universiteit
Re: Vergelijkingen bij meetkundige figuren
Vlakkemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Goniometrische functies
Goniometrie -  3de graad ASO
Een bedrag zonder BTW
Rekenen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Goniometrische functies
Goniometrie -  3de graad ASO
Re: Re: Goniometrische functies
Goniometrie -  3de graad ASO
Re: Gulden driehoeken in een vijfhoek
Fibonacci en gulden snede -  Ouder
Sigma in een formule
Formules -  Iets anders
Oppervlakte tussen twee krommen
Integreren -  Student universiteit
Dubbele afgeleide vinden met gegeven integralen
Integreren -  3de graad ASO
Integreren met substitutie
Integreren -  Student universiteit
Re: Bewijs door contrapositie
Bewijzen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Periodieke functies
Goniometrie -  3de graad ASO
Een tripel integraal over R≥
Integreren -  Student universiteit
Re: Periodieke functies
Goniometrie -  Iets anders
Re: Re: Periodieke functies
Goniometrie -  Iets anders
Wiskundige notaties in de klassieke meetkunde
Ruimtemeetkunde -  Student universiteit
Re: Re: Laten kruisen of snijden van lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Afhankelijk of onafhankelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Functie van een maximale likelihood estimator
Statistiek -  Student universiteit
Re: Re: Wentelen om een algemene functie
Integreren -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Geef een vectorvoorstelling
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Binomium Newton
Algebra -  Docent
Re: Binomium Newton
Algebra -  Docent
Vlakken zien in een kubus
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Vlakken zien in een kubus
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Functie met meerdere onbekenden met maximum op cirkel
Functies en grafieken -  Student universiteit BelgiŽ
Integraal over een oppervlak
Integreren -  Student universiteit
Onderzoek of m en n elkaar snijden op een basis {a,b,c}
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Ontbinden in factoren
Vergelijkingen -  Ouder
Snijpunt tussen een lijn en een vlak
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Snijpunt tussen een lijn en een vlak
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Re: Snijpunt tussen een lijn en een vlak
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Snijpunt tussen een lijn en een vlak
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo


Logaritmes en `continued fractions`
Logaritmen -  Ouder
Een parallellogram
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
Wortels
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Lineaire combinatie van v en w
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Lineaire combinatie van v en w
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Aantonen onafhankelijk stelsel
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Notatie kansdichtheid
Statistiek -  Student universiteit
Vectorvoorstelling
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Onafhankelijkheid van gebeurtenissen
Statistiek -  Student universiteit BelgiŽ
Dubbele sommatieteken
Algebra -  Student universiteit BelgiŽ
Nulpunten van een derdegraadsfunctie
Algebra -  Iets anders
Verband tussen vectorvoorstelling en vergelijking
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Hoek zoeken in volgende vergelijking
Goniometrie -  Iets anders
Bepaal de waarde voor a
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Bepaal de waarde voor a
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Verband tussen vectorvoorstelling en vergelijking
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Verband tussen vectorvoorstelling en vergelijking
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Periode sinusfunctie bepalen
Goniometrie -  Student universiteit
Afhankeijk en onafhanlijkheid van vectoren in R≤
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Uitdrukken van coordinaten in vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Ontbinden in factoren
Formules -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Uitdrukken van coordinaten in vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Inverse kansdichtheid
Kansverdelingen -  Student universiteit
Re: Inverse kansdichtheid
Kansverdelingen -  Student universiteit
Re: Re: Inverse kansdichtheid
Kansverdelingen -  Student universiteit
Re: Re: Re: Inverse kansdichtheid
Kansverdelingen -  Student universiteit

Dat zijn 141 beantwoorde vragen (gemiddeld 4 vragen per dag)

vragen
van
de
week
de
vragen
van
vandaag
vragen
vandaag
en
gisteren
vragen
van de
afgelopen
week
vragen
van de
afgelopen
maand
de
veel
gestelde
vragen

..of bekijk de beantwoorde vragen van
klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2020 WisFaq - versie IIb