De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

De beantwoorde vragen van de afgelopen 31 dagen.

Derde deelexamen p en q
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Differentievergelijking
Differentiaalvergelijking -  Leerling bovenbouw havo-vwo
De lengte van een diagonaal in een trapezium
Goniometrie -  3de graad ASO
Re: De lengte van een diagonaal in een trapezium
Goniometrie -  3de graad ASO
Koekjes
Statistiek -  3de graad ASO
Re: Bepaalde integraal met goniometrische functies
Integreren -  Iets anders
Re: Derde deelexamen p en q
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Derde deelexamen p en q
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Derde deelexamen p en q
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Re: Bepaalde integraal met goniometrische functies
Integreren -  Iets anders
3de deelexamen piramide
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: 3de deelexamen piramide
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Opbrengst van een oogst
Kansverdelingen -  Iets anders
Re: Re: 3de deelexamen piramide
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
3de deelexamen oefening onduidelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: 3de deelexamen oefening onduidelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: 3de deelexamen oefening onduidelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: 3de deelexamen oefening onduidelijk
Lineaire algebra -  Leerling mbo
3de deelexamen oefening
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: 3de deelexamen oefening
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: 3de deelexamen oefening
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: 3de deelexamen oefening
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Re: 3de deelexamen oefening
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Deelexamen 1
Limieten -  Leerling mbo
ContinuÔteit
Limieten -  Leerling mbo
Deelexamen 1 differentiŽren
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Deelexamen 1 - bereken a, b, c en q
Functies en grafieken -  Leerling mbo
Bewijzen van logaritmische functies aan de hand van de rekenregels
Logaritmen -  Student universiteit BelgiŽ
Afgeleide van een sinus met kwadraat
Goniometrie -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Afgeleide van een sinus met kwadraat
Goniometrie -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: ContinuÔteit
Limieten -  Leerling mbo
Snijpunten met X-as en Y-as bij logaritmische functies
Logaritmen -  Student universiteit BelgiŽ
Deelexamen 2 afgeleide
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Deelexamen 2 primitieve functies
Integreren -  Leerling mbo
Deelexamen 2 bepaalde integraal
Integreren -  Leerling mbo
Deelexamen 2 raaklijn
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Deelexamen 2 afgeleide
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Deelexamen 2 goniometrische functie
Functies en grafieken -  Leerling mbo
Deelexamen 2 minimum
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Deelexamen 2 schets van f`(x)
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Deelexamen 2 Grafiek goniometrische functie
Functies en grafieken -  Leerling mbo
Re: Metro, Griet, een tentoonstelling en een ronde tafel
Telproblemen -  3de graad ASO
Re: Deelexamen 2 bepaalde integraal
Integreren -  Leerling mbo
Re: Deelexamen 2 raaklijn
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Opbrengst van een oogst
Kansverdelingen -  Iets anders
Re: Re: Deelexamen 2 raaklijn
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Deelexamen 2 minimum
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Deelexamen 2 schets van f`(x)
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Re: Deelexamen 2 schets van f`(x)
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Re: Deelexamen 2 minimum
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Evenwijdige rechten
Vlakkemeetkunde -  1ste graad ASO-TSO-BSO
Re: Re: Re: Deelexamen 2 minimum
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Sudoku
Kansrekenen -  Leerling bovenbouw vmbo
Re: Wandelen in een schaakbord
Telproblemen -  3de graad ASO
Nulpunten
Vergelijkingen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Deelexamen 3 driehoek ABC
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Deelexamen 3 twee lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Deelexamen 3 CoŲrdinaten van P
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Deelexamen 3 kubus
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Deelexamen 3 afstand punt tot lijn
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Kansrekenen
Kansrekenen -  3de graad ASO
Kubus
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Vergelijking van een vlak
Ruimtemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Deelexamen 3 afstand punt tot lijn
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Re: Re: Drie gelijke cirkels in een cirkel
Vlakkemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Machtreeksen en convergentie straal
Complexegetallen -  3de graad ASO
Cartesiaanse vergelijking
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Re: Integreren van ln functie
Logaritmen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Eerste term meetkundige rij berekenen
Rijen en reeksen -  2de graad ASO
Procentuele verandering
Rekenen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Deelexamen 3 twee lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Deelexamen 3 twee lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Deelexamen 3 twee lijnen
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Deelexamen 3 kubus
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Algemene vergelijking van de cirkel
Vlakkemeetkunde -  2de graad ASO
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrie -  3de graad ASO
Re: Goniometrische vergelijkingen
Goniometrie -  3de graad ASO
Kinderwagens
DifferentiŽren -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Omgekeerd evenredig
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw vmbo
Redeneren en bewijzen
Bewijzen -  Student hbo
Redeneren en bewijzen 2
Bewijzen -  Student hbo
Redeneren en bewijzen 3
Bewijzen -  Student hbo
Inductie
Algebra -  Student hbo
Drie dobbelstenen
Telproblemen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Hv-69-1
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Redeneren en bewijzen
Bewijzen -  Student hbo
Differentievergelijking van de tweede orde
Differentiaalvergelijking -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Hv-69-1
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Re: Hv-69-1
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Berekenen van de resultante van twee vectoren
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Reeksontwikkeling voor n!
Rijen en reeksen -  Student universiteit
Hooge van een balk
DifferentiŽren -  Iets anders
Rekenkundige en meetkundige rijen
Rijen en reeksen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Formule harmonische trilling
Goniometrie -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Scoreverlopen
Telproblemen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Hooge van een balk
DifferentiŽren -  Iets anders
Re: Re: Hooge van een balk
DifferentiŽren -  Iets anders
Re: Rekenkundige en meetkundige rijen
Rijen en reeksen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Re: Rekenkundige en meetkundige rijen
Rijen en reeksen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Welk getal ligt er precies tussen in?
Getallen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Vraag over een formule
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Een punt dat even ver ligt als twee punten
Analytische meetkunde -  2de graad ASO
Re: Een parallellogram
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
Re: Re: Een parallellogram
Vlakkemeetkunde -  Leerling mbo
De stelling van Pythagoras
Ruimtemeetkunde -  2de graad ASO
De stelling van Pythagoras
Vlakkemeetkunde -  2de graad ASO
Vlak en hoek in een piramide
Ruimtemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Verschillende oplossingen in een rij met voorwaarden
Telproblemen -  Student hbo
Minimum x5 met gegeven functie
DifferentiŽren -  Iets anders
Oplossen van een differentiaalvraagstuk
Differentiaalvergelijking -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Vlak en hoek in een piramide
Ruimtemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Van km/h naar m/s
Wiskunde en economie -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Minimum x5 met gegeven functie
DifferentiŽren -  Iets anders
Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
E(x) en VAR(x)
Statistiek -  3de graad ASO
Voorwaarde voor een onafhankelijk stelsel
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Methodes om vraagstukken op te lossen
Vergelijkingen -  1ste graad ASO-TSO-BSO
Re: Re: Re: Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Re: Re: Re: Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Voorwaarde voor een onafhankelijk stelsel
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Mediaan berekenen met spreidingsbreedte
Statistiek -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Minimum 3 rode smarties trekken
Kansrekenen -  3de graad ASO
Re: Voorwaarde voor een onafhankelijk stelsel
Lineaire algebra -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Re: Re: Parametervergelijkingen
Krommen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Derdegraadsvergelijking met een absolute waarde
Vergelijkingen -  Iets anders
CoŲrdinaat bepalen van Q
DifferentiŽren -  Student hbo
10 lestijden verdelen over 5 vakken
Kansrekenen -  3de graad ASO
Re: Minimum 3 rode smarties trekken
Kansrekenen -  3de graad ASO
Re: 10 lestijden verdelen over 5 vakken
Kansrekenen -  3de graad ASO
Re: Derdegraadsvergelijking met een absolute waarde
Vergelijkingen -  Iets anders
Eigenschappen van rechte en vlak
Lineaire algebra -  3de graad ASO
Haakjes wegwerken
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Oppervlakte tussen grenzen
Integreren -  Iets anders
Re: Haakjes wegwerken
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Bepalen variatie of combinatie
Telproblemen -  3de graad ASO
Goniometrieparametervergelijkingen
Goniometrie -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Graag de primitivering van een breukdifferentiaal met in de teller het cijfer 1
Integreren -  Ouder
Morse code
Statistiek -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Statistiek
Statistiek -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Integraal
Integreren -  3de graad ASO
Percentage
Rekenen -  Leerling bovenbouw vmbo
Breukdifferentiaal
Integreren -  Ouder
Vectoriele vergelijkingen
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Convergentie fourierreeks
Rijen en reeksen -  Student universiteit
Poisson en verjaardagsprobleem
Kansverdelingen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Driehoek van Pascal
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Ontbinden in factoren
Formules -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Oppervlakte bij vergroten
Oppervlakte en inhoud -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Oppervlakte bij vergroten
Oppervlakte en inhoud -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Convergentie fourierreeks
Rijen en reeksen -  Student universiteit
Oplossing berekenen met verdubbelingsformule
Goniometrie -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Integreren van breuk
Integreren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Integreren van ln functie
Logaritmen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Goniometrie
Goniometrie -  2de graad ASO
Sigma-notatie
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Re: Goniometrie
Goniometrie -  2de graad ASO
Re: Sigma-notatie
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Integraal oefening
Integreren -  3de graad ASO
Oppervlakte tussen twee krommen
Integreren -  Iets anders
Bereken van een som
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Re: Bereken van een som
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Re: Oppervlakte tussen twee krommen
Integreren -  Iets anders
Berekenen van een som 2
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Optimalisatievraagstuk cilinder
Oppervlakte en inhoud -  Student universiteit BelgiŽ
Normale verdeling
Statistiek -  3de graad ASO
Integreren van breuken
Integreren -  Student universiteit BelgiŽ
Integreren van breuk
Integreren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Integreren van breuken
Integreren -  Student universiteit BelgiŽ
Chinese reststelling
Anders -  Student universiteit
Re: Berekenen van een som 2
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Parabool
Analytische meetkunde -  3de graad ASO
Parabool
Analytische meetkunde -  3de graad ASO
Ontbinden in factoren
Algebra -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Gooien met verzwaarde munten
Kansverdelingen -  Iets anders
Re: Online een vergelijking oplossen
Vergelijkingen -  1ste graad ASO-TSO-BSO
Rijen
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Lange codes
Telproblemen -  3de graad ASO
Precies tussen twee getallen in
Getallen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Lange codes
Telproblemen -  3de graad ASO
Re: Re: Lange codes
Telproblemen -  3de graad ASO
Een som van postieve gehele getallen
Rijen en reeksen -  Leerling mbo
Een vergelijking opstellen naar aanleiding van een verhaaltje
Vergelijkingen -  Iets anders
Re: Een vergelijking opstellen naar aanleiding van een verhaaltje
Vergelijkingen -  Iets anders
Re: Re: Een vergelijking opstellen naar aanleiding van een verhaaltje
Vergelijkingen -  Iets anders
Ontbinden in factoren
Algebra -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Geen vragen gevonden...

Dat zijn 190 beantwoorde vragen (gemiddeld 6 vragen per dag)

vragen
van
de
week
de
vragen
van
vandaag
vragen
vandaag
en
gisteren
vragen
van de
afgelopen
week
vragen
van de
afgelopen
maand
de
veel
gestelde
vragen

..of bekijk de beantwoorde vragen van
klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2020 WisFaq - versie IIb