De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

De beantwoorde vragen van de afgelopen 31 dagen.

Trillende snaar
DifferentiŽren -  Iets anders
Boogsinus x
Goniometrie -  3de graad ASO
Discrete stochastische variabelen
Kansrekenen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Telereeks benaderen
Rijen en reeksen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Herschrijven van een vergelijking
Vergelijkingen -  Student universiteit
CoŲrdinaten van punt op vlieger berekenen
Ruimtemeetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Definitie hyperbolische afstand
Complexegetallen -  Iets anders
Kansmodel opstellen
Kansrekenen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
PartiŽle afgeleide berekenen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
PartiŽle afgeleide berekenen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Eersteordebenadering van partiŽle afgeleiden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Limiet irrationale vorm en schuine raaklijn
Limieten -  Iets anders
Re: Limiet irrationale vorm en schuine raaklijn
Limieten -  Iets anders
Kleuren mogelijkheden van smarties
Telproblemen -  Leerling bovenbouw vmbo
Hoe moet ik de coronastatistieken lezen
Statistiek -  Iets anders
Matrix vermenigvuldiging is associatief, niet commutatief
Lineaire algebra -  3de graad ASO
Re: Definitie hyperbolische afstand
Complexegetallen -  Iets anders
Maximaliseren van economische functie
Wiskunde en economie -  Iets anders
PartiŽle afgeleide berekenen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Hefboom, steunpunten en macht
DifferentiŽren -  Iets anders
Eersteordebenadering van partiŽle afgeleiden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Meetfout van partiŽle afgeleiden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Hefboom, steunpunten en macht
DifferentiŽren -  Iets anders
Limiet van een breuk
DifferentiŽren -  Iets anders
Vraagstuk eersteordebenadering
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Productiefunctie verandering in eenheden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Determinanten
Algebra -  3de graad ASO
Re: Determinanten
Algebra -  3de graad ASO
Re: Limiet van een breuk
DifferentiŽren -  Iets anders
Re: Vraagstuk eersteordebenadering
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Productiefunctie verandering in eenheden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Re: Productiefunctie verandering in eenheden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Integraal berekenen van oneven functie
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Fabrieksverdeling
Kansrekenen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Prisma en brekingshoek
DifferentiŽren -  Iets anders
Lengte zijde berekenen waar alleen de oppervlakte is gegeven
Oppervlakte en inhoud -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Fabrieksverdeling
Kansrekenen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Re: Re: Fabrieksverdeling
Kansrekenen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Kettingregel partiŽle afgeleiden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
PartiŽle afgeleide berekenen met kettingregel
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
PartiŽle afgeleide berekenen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Waarde van een eerste afgeleide bepalen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Homogeniteit van een functie bepalen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
PartiŽle afgeleiden van een productiefunctie
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Constante meeropbrengsten bepalen ahv partiŽle afgeleiden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Richtingsafgeleide bepalen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Richtingsafgeleide bepalen van 3 variabelen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Een afdaling op een skipiste
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Richtingsafgeleide bepalen van twee richtingen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Maximale waarde van een richtingsafgeleide bepalen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Homogeniteit van een functie bepalen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Richtingsafgeleide bepalen van 3 letters
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
De snelle groei van de wereldbevolking.
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Re: De snelle groei van de wereldbevolking
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Vergelijking met wortel en gonio in oplossen
Vergelijkingen -  Iets anders
Re: Vergelijking met wortel en gonio in oplossen
Vergelijkingen -  Iets anders
Een bewegend deeltje
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Uitdrukking bepalen ahv partiŽle afgeleiden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Afgeleide berekenen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Een bewegend deeltje
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Jaarlijkse rendementen
Kansverdelingen -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Re: Re: Een bewegend deeltje
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Enquete
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
PartiŽle afgeleide van hogere orde
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Hogere partiŽle afgeleide berekenen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Fietsketting
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Re: Enquete
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Re: Fietsketting
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Boete krijgen
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Halveringstijd
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Re: Boete krijgen
Steekproeven -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Exponentiele functies
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Twee exponentiele vergelijkingen
Vergelijkingen -  3de graad ASO
Hoe bereken je de hoek tussen de wijzers van de klok?
Rekenen -  Iets anders
Re: Hoe bereken je de hoek tussen de wijzers van de klok?
Rekenen -  Iets anders
Het grondtal bepalen
Logaritmen -  3de graad ASO
De lengte van ribben van een balk berekenen
Oppervlakte en inhoud -  Leerling bovenbouw vmbo
Vergelijkingen met machten
Vergelijkingen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Vergelijkingen met machten
Vergelijkingen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Re: Re: Vergelijkingen met machten
Vergelijkingen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Vraagstuk exponentiele functie
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Re: Vraagstuk exponentiele functie
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Re: Vraagstuk exponentiele functie
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Lineaire groei
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Kans berekenen met twee dobbelstenen
Kansrekenen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Vraagstuk nucleaire ongeval in Japan
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Oppervlakte spons van Menger
Fractals -  3de graad ASO
Lengte ribben berekenen
Oppervlakte en inhoud -  Leerling bovenbouw vmbo
Oplossing?
Vergelijkingen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Permutaties
Telproblemen -  Ouder
Machten met rationale exponenten
Getallen -  3de graad ASO
Re: Re: Permutaties
Telproblemen -  Ouder
Vectorvoorstelling
Analytische meetkunde -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Oppervlakte
Integreren -  3de graad ASO
Fractale dimensies en kust van de UK
Fractals -  3de graad ASO
Re: Re: Re: Permutaties
Telproblemen -  Ouder
PartiŽle afgeleide van hogere orde
DifferentiŽren -  Student universiteit
Boxplot naar getallen
Statistiek -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Raaklijnen van een ellips uit een punt dat geen deel uit maakt van de ellips
Analytische meetkunde -  3de graad ASO
Re: Boxplot naar getallen
Statistiek -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Asymptoten van een functie
DifferentiŽren -  Iets anders
Betrouwbaarheidsintervallen
Statistiek -  Iets anders
Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Statistiek -  Iets anders
Krommen
Integreren -  3de graad ASO
Re: Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Statistiek -  Iets anders
Re: Re: Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Statistiek -  Iets anders
Verhouding delen piramide in kubus
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Ingekleurde gebied
Integreren -  3de graad ASO
Breuken
Formules -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Breuken
Formules -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Verhouding delen piramide in kubus
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Re: Re: Verhouding delen piramide in kubus
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Tellen
Telproblemen -  Ouder
Re: Re: Re: Verhouding delen piramide in kubus
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Re: Re: Re: Re: Verhouding delen piramide in kubus
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Afronding van het gemiddelde
Statistiek -  3de graad ASO
Drie kleuren ballen op een rijtje
Telproblemen -  Ouder
Toppen berekenen
Functies en grafieken -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Drie kleuren ballen op een rijtje
Telproblemen -  Ouder
Re: Re: Drie kleuren ballen op een rijtje
Telproblemen -  Ouder
Lokale en globale extrema vinden van een veranderlijke
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Lokale extrema vinden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Waar of vals beweringen
DifferentiŽren -  Student universiteit
Waarom klopt dit niet?
Rekenen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Lokale extrema vinden
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Globaal maximum uitspraak
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Tweedeordebenadering opstellen
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Een rechthoekige weide
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Vergadering van een vereniging
Kansrekenen -  3de graad ASO
Machten breuken
Rekenen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Een rechthoekige weide
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Machten breuken
Rekenen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Re: Een rechthoekige weide
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Vraagstuk optimalisatie
DifferentiŽren -  Student universiteit BelgiŽ
Voordeel uit sparen en beleggen
Rekenen -  Iets anders
Geen vragen gevonden...

Dat zijn 135 beantwoorde vragen in 31 dagen. Ongeveer 4 vragen per dag.

vragen
van
de
week
de
vragen
van
vandaag
vragen
vandaag
en
gisteren
vragen
van de
afgelopen
week
vragen
van de
afgelopen
maand
de
veel
gestelde
vragen

..of bekijk de beantwoorde vragen van
klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2021 WisFaq - versie 3