©2012 WisFaq

Rekenen

2016

Breuk met wortel versimpelen
Diameter berekenen nav meters materiaal
Een breuk schrijven als...
Een gatenzaag
Een kapitaal plaatsen
Een prijsverhoging van 30%
Enkelvoudige interest
Geluidssnelheid
Gemiddelde procenten in decimalen
Gemiddelde snelheid
Getallen berekenen
Groeifactor en procentuele afname
Hoe bereken je het soortelijk gewicht ?
Hoe vereenvoudig ik de verhouding
Hoeveel verdient Sonja per uur?
Is het getal -(-6) kwadraat positief of negatief?
Klokrekenen beredeneren
Kwadraten en wortels
Letterbreuken optellen en aftrekken
Machten
Machten en wortel trekken
Omrekenen
Patroon van stippen berekenen in een vierkant
Percentage
Percentage berekenen uit lening
Procenten
Procentuele afname
Quotient van het product en de som
Rekenen
Rekenen met procenten en groeifactoren
Rekenen met wortels
Rekenen met wortels
Rekenen met wortels
Rekenen met wortels
Rekenregels machten
Rekenregels machten en logaritmen
Rekenregels machten en logaritmen
Rekenregels voor machten
Rekenregels voor machten
Rekenregels voor machten
Schatten
Schema
Twee onbekende factoren met een bekend verschil
Vakantiewoning
Van breuk naar decimale vorm
Van breuk naar decimale vorm
Verdunnen
Vergelijkingen met twee onbekenden
Vermenigvuldigingsfactor
Volle en halfvolle melk
Vraagstuk creme
Waarom mag je negatieve machten niet samen vermenigvuldigen?
Wanneer is je antwoord als een breuk?
Wetenschappelijke notatie
Woordformules
Wortels delen
Wortels herleiden
Wortels tot de macht zoveel
Wortels van breuken in standaardvorm

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terug Home