\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Gooien met munten

Ik kom maar niet uit een vraag. Niemand kan mij hiermee helpen.

De vraag is:
  1. Je gooit met 4 eerlijke muntstukken. Bereken de kans op 4 keer munt. Rond je antwoord af op 3 decimalen.
  2. Je gooit met 4 eerlijke muntstukken. Bereken de kans op 3 keer munt (en dus 1 keer kop). Rond eventueel je antwoord af op gehele procenten.
De vragen moet je beantwoorden in procenten. Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Nisrin
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zondag 13 juni 2021

Antwoord

Vraag 1.

De kans op munt te gooien met een eerlijk muntstuk is gelijk aan $\frac{1}{2}$. De kans dat je 4 keer munt gooit is gelijk aan:

$
\eqalign{\frac{1}
{2} \cdot \frac{1}
{2} \cdot \frac{1}
{2} \cdot \frac{1}
{2} = \frac{1}
{{16}} \approx {\text{0}}{\text{,063}}}
$

Oftewel $6,25\%$

Vraag 2.

Er zijn 4 manieren om met 4 muntstukken 3 keer munt en 1 keer kop te gooien:

MMMK
MMKM
MKMM
KMMM

De kans is gelijk aan:

$
\eqalign{4 \cdot \frac{1}
{2} \cdot \frac{1}
{2} \cdot \frac{1}
{2} \cdot \frac{1}
{2} = \frac{1}
{4} = 0,25 }
$

Oftewel $25\%$Zie ook 4. Kansen


zondag 13 juni 2021

©2001-2024 WisFaq