\require{AMSmath}

4. Rekenen met kansen

Wiskundig gezien is kans een getal van 0 tot en met 1 dat aangeeft hoe (on)waarschijnlijk een bepaalde gebeurtenis is.

©2004-2024 WisFaq