\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Opstellen tweedegraads functie bij drie punten

Als een grafiek bestaat uit drie willekeurige punten A(1,1) B(4,1) en C(2,2), hoe stel je de bij behorende functie op in de vorm ax2+bx+c?

Martij
Student hbo - vrijdag 25 oktober 2002

Antwoord

Vul die drie punten maar eens in in de algemene vergelijking

a12+b1+c=1
a42+b4+c=1
a22+b2+c=2

Drie vergelijkingen met drie onbekenden..... dat zou je moeten kunnen oplossen. Probeer het maar eens.

Dus los op:

a+b+c=1
16a+4b+c=1
4a+2b+c=2

Succes!

P.S.
Met dit script kun je de vergelijking vinden van een parabool door 3 gegeven punten.

Zie Vraag 4769


vrijdag 25 oktober 2002

Re: Opstellen tweedegraads functie bij drie punten

©2001-2024 WisFaq