Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Sinus- en cosinusgrafieken herkennen

Gegeven is de grafiek van de functie f(x) = a·sin(b(x + c)+d
De waarde van b is positief.

Kies de waarde van c zodanig, dat de grafiek zo ver mogelijk links 'begint'Bereken nu getal a, b, c en d.
Hoe doe ik dit nu? Wat zijn die letters?

Chris
Student hbo - woensdag 18 mei 2011

Antwoord

Op Periodieke functies kan je uitleg vinden over periodieke functies en 'werking' van de verschillende parameters.

In dit geval?
  1. De evenwichtsstand wordt aangegeven met d. d=-1
  2. De amplitude wordt aangegeven met a. a=-1
  3. De periode is 2,1. Dus b=2$\pi$/2,1
  4. De horizontale verschuiving wordt aangegeven met c. c=0
Volgens mij moet je er dan zijn...

Even controleren...

q64988img1.gif

Lijkt me prima gelukt!
Helpt dat? Anders maar weer vragen!

Op Periodieke functies kan je meer voorbeelden vinden.

WvR
donderdag 19 mei 2011

©2001-2024 WisFaq