Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Periodieke functies

Vaak zijn eenvoudige periodieke functies afgeleid van de sinusgrafiek. Hieronder zie je een tekening van de belangrijkste termen:

q131img1.gif

Als algemene formule voor zo'n periodieke functie gebruiken we:

q131img2.gif

Hierin is c de evenwichtsstand, A de amplitude en T is de periode.

Op de formulekaart staat deze formule onder Bewegingen in het vlak als harmonische trilling.

Laten we maar eens naar een voorbeeld kijken. Hieronder zie je de formule en grafiek van een periodieke functie:

q131img3.gif

Eerst maar eens de evenwichtslijn (c=1):

q131img4.gif

Dan de periode (T=4):

q131img5.gif

Vervolgens de amplitude (A=2):

q131img6.gif

..en tenslotte t0 (t0=1/2):

q131img7.gif

Oefening

Geef het functievoorschrift van onderstaande periodieke functies:

  1. q131img8.gif

  2. q131img9.gif

F.A.Q.©2004-2024 WisFaq