©2012 WisFaq

Een Pythagorasdriehoek

In je wiskundeboek kun je de volgende opgave tegenkomen:

Los deze opgave eerst zelf op!

Als je de omtrek uitrekent kom je er achter dat je hier te maken hebt met een rechthoekige driehoek waarvan alle zijden een geheel getal als lengte hebben. Dit is eigenlijk heel bijzonder. Rechthoekige driehoeken met 3 zijden waarvan de lengte steeds een geheel getal is heten pythagorasdriehoeken.

De meest bekende pythagorasdriehoek is waarschijnlijk de 3-4-5 driehoek, maar er bestaan er nog veel meer. Er bestaat zelfs een formule voor:

Voor willekeurige p en q (p en q zijn gehele getallen en p>q) is een driehoek met de zijden p2 - q2, 2pq en p2 + q2 een pythagorasdriehoek.

Opdracht

F.A.Q.


Terug Home