Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

5. Methode van Ferrari

In 1536 kwam Lodovico Ferrari als een knecht in het huishouden van Cardano terecht. Hij was toen 14 jaar oud. Ferrari leerde wiskunde en in de loop van de tijd groeide hij uit tot een goede wiskundige en vriend en secretaris van Cardano.

Ferrari ontdekte dat de algemene vergelijking van een vierdegraads polynoom $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ kan worden omgeschreven naar een derdegraads vergelijking en op deze manier kunnen vierdegraads vergelijkingen worden opgelost met behulp van het oplossen van tweedegraads en derdegraads vergelijkingen.

In het boek Ars Magna beschrijft Cardano in hoofdstuk 39 de methode van Ferrari. Hierbij geeft Cardano aan dat hij het via Ferrari heeft gekregen.


©2004-2024 WisFaq