Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

4. Vierdegraadsvergelijkingen oplossen

In de wiskunde is een vierdegraadsvergelijking een vergelijking die in deze vorm geschreven kan worden:

$
ax^4  + bx^3  + cx^2  + dx + e = 0
$

Hierin is $a$ ongelijk aan nul. Op deze pagina komen een aantal bijzonderheden en oplossingen aan bod.
©2004-2023 WisFaq