Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

4. Vierdegraadsvergelijkingen oplossen

In de wiskunde is een vierdegraadsvergelijking een vergelijking die in deze vorm geschreven kan worden:

$
ax^4  + bx^3  + cx^2  + dx + e = 0
$

Hierin is $a$ ongelijk aan nul. Op deze pagina komen een aantal bijzonderheden en oplossingen aan bod.
©2004-2024 WisFaq