Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Bereken het rentepercentage

Hoe kan ik nu (met een formule) als ik mijn maandelijkse inleg, de looptijd en het eindkapitaal weet, de gekregen rente per jaar berekenen (terugrekenen)?

Formules

Bij een lineaire differentievergelijking van de eerste orde hoort een recursieve formule van de vorm:

${X_{t + 1}} = a \cdot {X_t} + b$

Bij gegeven waarden voor $a$, $b$ en $X_0$ kan je voor een willekeurige waarde van $t$ het eindbedrag $X_t$ uitrekenen:

$\eqalign{{X_t} = \frac{b}{{1 - a}} + \left( {{X_0} - \frac{b}{{1 - a}}} \right) \cdot {a^t}}$

  • Kun je als $b$, $t$, $X_0$ en $X_t$ bekend zijn de waarde van $a$ berekenen met een (eenvoudige) formule?

Nee:-)

...


©2004-2024 WisFaq