Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

2. Exponentenregel

Als $f(x)=a·x^n$ dan:

$f'(x)=a·n·x^{n-1}$

Nu geldt dit niet alleen voor n$\in$N, maar ook als n een negatief getal is, een breuk of elk reëel getal. Je gebruikt dat bijvoorbeeld bij de afgeleide van wortelvormen e.d.

Voorbeelden

$
\eqalign{
  & f(x) = \frac{1}
{{x^{2}}} = x^{ - 2}   \cr
  & f'(x) =  - 2x^{ - 3}  =  - \frac{2}
{{x^{3}}}  \cr
  &   \cr
  & g(x) = \sqrt x  = x^{\frac{1}
{2}}   \cr
  & g'(x) = \frac{1}
{2}x^{ - \frac{1}
{2}}  = \frac{1}
{{2\sqrt x }}  \cr
  &   \cr
  & h(x) = \root 6 \of x  = x^{\frac{1}
{6}}   \cr
  & h'(x) = \frac{1}
{6}x^{ - \frac{5}
{6}}  = \frac{1}
{{6\root 6 \of {x^{5}} }}  \cr
  &   \cr
  & k(x) = \frac{3}
{x} = 3 \cdot x^{ - 1}   \cr
  & k'(x) = 3 \cdot  - 1 \cdot x^{ - 2}  =  - \frac{3}
{{x^{2}}} \cr}
$


©2004-2023 WisFaq