\require{AMSmath}

Onder één noemer zetten

Je berekent de afgeleide van:

$f(x) = \sqrt x \cdot (x + 2)$

Je krijgt:

$f'(x) = \eqalign{\frac{{x + 2}}{{2\sqrt x }} + \sqrt x}$.

Het antwoordenboekje geeft:

$f'(x) = \eqalign{\frac{{3\sqrt x }}{2} + \frac{1}{{\sqrt x }}}$.

Wie heeft er nu gelijk? Jij of het antwoordenboekje? Of hebben jullie beide gelijk? Of beide ongelijk?


Je kunt ook alles onder één noemer zetten:

$
\eqalign{
  & f\,'(x) = \frac{{x + 2}}
{{2\sqrt x }} + \sqrt x   \cr
  & f\,'(x) = \frac{{x + 2}}
{{2\sqrt x }} + \frac{{\sqrt x  \cdot 2\sqrt x }}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{x + 2}}
{{2\sqrt x }} + \frac{{2x}}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3x + 2}}
{{2\sqrt x }} \cr}
$

En zo ook:

$
\eqalign{
  & f\,'(x) = \frac{{3\sqrt x }}
{2} + \frac{1}
{{\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3\sqrt x }}
{2} \cdot \frac{{\sqrt x }}
{{\sqrt x }} + \frac{2}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3x}}
{{2\sqrt x }} + \frac{2}
{{2\sqrt x }}  \cr
  & f\,'(x) = \frac{{3x + 2}}
{{2\sqrt x }} \cr}
$

Als je daarna nog iets wilt met de afgeleide is dat al helemaal handig.

F.A.Q.


©2004-2024 WisFaq