\require{AMSmath}

D. Bijzondere kansen

En

Je hebt een zak met een witte bal. Je doet er blind een rode of witte bal bij. Vervolgens haal je n bal uit de zak. Die blijkt wit te zijn. Hoe groot is de kans dat de resterende bal ook wit is?
  1. 1/2
  2. 2/3
  3. 3/4
Uit de Nationale Wetenschapsquiz 2004 11eeditie

Twee

Je loopt door Amsterdam en je komt een vriend van vroeger tegen. Aan zijn hand loopt een jongetje, zijn zoontje. Je zegt hem gedag, vraagt hoe het met hem en zijn gezin gaat, en hij vertelt dat hij nog een kind heeft, dat verderop om de hoek staat. Hoe groot is nu de kans dat dit tweede kind een meisje is, gegeven dat de kans op jongetjes of meisjes elk 50% is?

Drie

In een hoed stop ik drie identiek gevormde kaarten, waarvan de eerste aan beide zijden rood is, de tweede aan beide zijden wit en de derde aan een zijde rood en aan de andere wit is. Vervolgens trekken we er een willekeurige kaart uit en leggen deze op tafel. Als de bovenkant rood is, wat is dan de kans dat de onderkant ook rood is?

Vier

Er zijn drie dozen. In de eerste doos zitten twee witte ballen. In de tweede doos een witte en een zwarte bal. In de derde doos twee zwarte ballen. Eerst kiest men een doos en dan neemt men uit die doos een bal. Wat is de kans dat in de gekozen doos een zwarte bal overblijft, op voorwaarde dat een zwarte bal genomen is uit die doos?


©2004-2024 WisFaq