\require{AMSmath}

2. Rangschikking met herhaling

Als je k elementen kiest uit een verzameling van n elementen, waarbij ieder element meerdere keren gekozen mag worden en waarbij wel gelet wordt op de volgorde dan heb je te maken met een rangschikking met herhaling.

Het aantal rangschikkingen met herhaling kan worden berekend met de volgende formule:

$aantal=n^k$

Je kunt hier ook gebruik maken van een machtsboom.

Voorbeeld 1

Hoeveel telefoonnummers van 7 cijfers kun je maken, als je er van uitgaat dat alle 'denkbare' nummers zijn toegestaan.

$aantal=10^7=10.000.000$

Voorbeeld 2

Een vragenlijst bestaat uit 10 meerkeuzevragen waar steeds 4 mogelijke antwoorden gegeven zijn. Je moet steeds één antwoord invullen. Op hoeveel manieren kan je de vragentlijst invuilen?

$aantal=4^{10}=1.048.576$


©2004-2024 WisFaq