\require{AMSmath}

3. Aanpak van telproblemen

Veel kansproblemen hebben te maken met tellen.
Stel jezelf, voor je begint, de volgende twee vragen:
  1. Is het met of zonder teruglegging?
  2. Is de volgorde belangrijk?
Dit levert vervolgens 4 verschillende soorten telproblemen op:

Met terugleggen?
Nee Ja
V
o
l
g
o
r
d
e
?
J
a

Permutaties

$(n)_k=\large \frac{n!}{(n-k)!}$

faculteitsboom

Rang-schikkingen
met herhaling

$n^k$

machtsboom

N
e
e

Combinaties

$\pmatrix{n\\k}=\large\frac{n!}{(n-k)!\cdot k!}$

ja-nee rooster

Herhalings-combinaties

$\pmatrix{n-1+k\\k}$

...


©2004-2024 WisFaq