De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kans op neerstorten vliegtuig
ShapiroĖWilk toets
Significantietoetsen
Moderatie-effect
Mediatie-analyse
De rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Spearman
Likertschaal omrekenen
Kans berekenen
Populatieonderzoek
Kansrekenen
Stemmen in de VS
Chi-kwadraat
Kansen
Enkelvoudige lineaire regressie
Standdaarddeviatie 5 punts Likert schaal
Kans op een defect broodrooster
Lengte van Belgische mannen en vrouwen
Re: Stemmen in de VS
Gemiddelden
De cumulatieve relatieve frequentie
Expected count
Kansberekening
Re: Kansberekening
Representatieve bemonstering voetbalvelden
Re: Representatieve bemonstering voetbalvelden
Re: Re: Representatieve bemonstering voetbalvelden
Waarom zijn residuen bij bivariate regressie symmetrisch?
Suikervraagstuk
Re: Suikervraagstuk
Re: Morse vraagstuk
Re: Re: Suikervraagstuk
Standaardfout
Re: Homoscedasticiteit
Homoscedasticiteit
SPSS analyse scriptie
Regressieanalyse
Vermenigvuldigen met correlatiecoŽfficiŽnten
Nut van Gauss-curve
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Verwachtingswaarde
Markov-ongelijkheid
Poisson-verdeling
Kansrekenen bij een wedstrijd
Significant verschil tussen twee groepen
Re: Significant verschil tussen twee groepen
Variantie gamma-verdeling benaderend normaal verdeeld
Maximale Likelihood Schatter
Conditionele verdelingen
Kansrekenen
Re: Kansrekenen
Voorwaardelijke kansen
Standaarddeviatie
Tellen met een Venn-diagram
P-waarde binomiale verdeling
F-verdeling
Correlatiecoefficient x x
Standaard deviatie uit covariantiematrix
Re: Standaard deviatie uit covariantiematrix
Re: Re: Standaard deviatie uit covariantiematrix
Waarom is de trendlijn in Excel anders dan de eigen berekening?

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker