\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Wanneer gebruik je nCr voor een breuk?

Een honkbalspeelster heeft een slaggemiddelde van 0,3.
Bereken de kans dat zij in tien achtereenvolgende slagbeurten vijf keer slag heeft.

Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 8 januari 2023

Antwoord

Dit lijkt me een typisch voorbeeld van een binomiaalverdeling met:

Gegeven:
X:aantal slag
p=0,3
n=10

Gevraagd:
P(X=5)

Dat geeft:

Dus P(X=5) $\approx$ 0.1029

Helpt dat?

Naschrift
Met de rekenmachine:

$
P(X = 5) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
5 \\
\end{array}} \right) \cdot 0,3^5 \cdot 0,7^5
$...en daar gebruik je dan nCr bij...


zondag 8 januari 2023

©2004-2023 WisFaq