\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Parabool

Geachte

Ik vroeg me af, hoe ik een oefeningen moet oplossen. De oefening geldt als volgt, gegeven is een parabool met vergelijking y2=4x en gevraagd is bepaal een vergelijking van de raaklijn evenwijdig met recht k, k heeft als vergelijking 2x-y+3=0. Bepaal ook het raakpunt.

3de graad ASO - dinsdag 2 juni 2020

Antwoord

Hallo

De vergelijking van de raaklijn is y = 2x + a (dezelfde rico als de rechte k). Vul deze y in in de vergelijking van de parabool en je bekomt een vierkantsvergelijking in x.

Deze vergelijking mag maar 1 oplossing hebben (raaklijn). Stel de discriminant gelijk aan 0 en je vindt de waarde voor a (a=1/2)

De vergelijking van de raaklijn is dus y = 2x + 1/2 en het raakpunt (1/4,1)

Lukt het zo?


dinsdag 2 juni 2020

©2004-2020 WisFaq