\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Goniometrische vergelijkingen

3tan(4x-7$\pi$/6) +√3 =0

tan(4x-7$\pi$/6) =-√3/3

tan y =tan(-$\pi$/6)

4x-7$\pi$/6 = (-$\pi$/6)+k $\pi$
4x = $\pi$ +K$\pi$
x= $\pi$/4 +K$\pi$/4

Volgens het boek zou x = 0.25$\pi$k zijn
Wat doe ik fout?

3de graad ASO - donderdag 14 mei 2020

Antwoord

Je kunt 4x=$\pi$+k$\pi$=(k+1)$\pi$ ook schrijven als 4x=m$\pi$ (m=k+1)
Dan geldt x=m$\pi$/4
Maar natuurlijk ook x=k$\pi$/4 (immers zowel k als m kunnen alle gehele getallen voorstellen)

OK zo?
Anders verder doorvragen.


donderdag 14 mei 2020

©2004-2020 WisFaq