\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Coördinaten , vectorvoorstelling en vergelijking

Ik heb mijn snijpunt Q niet goed met het XOZ-vlak. Kan dit zijn door mijn tekening? Ik heb mijn uitwerking opgestuurd.

Gegeven zijn de punten A(2,0,3), B(2,3,0) en C(0,1,2).
  1. Bereken de coördinaten van het snijpunt Q van lijn BC met het XOZ-vlak.
  2. Bepaal een vectorvoorstelling van het vlak V door de punten A, B en C.
  3. Geef een vergelijking van vlak V.

Leerling mbo - dinsdag 24 maart 2020

Antwoord

Ik denk dat je vectorvoorstelling van BC niet klopt. Ik kom uit op:

$
BC:\left( {\begin{array}{·{20}c}
x \\
y \\
z \\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{·{20}c}
2 \\
3 \\
0 \\
\end{array}} \right) + \lambda \left( {\begin{array}{·{20}c}
1 \\
1 \\
{ - 1} \\
\end{array}} \right)
$

In het XOZ-vlak is de $y$-coördinaat gelijk aan nul. Neem y=0. Lukt het dan?


dinsdag 24 maart 2020

©2004-2020 WisFaq