\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Kentallen berekenen

Ik krijg de kentallen voor b niet berekend:

Gegeven vector a=(4,-3) Bepaal kentallen voor b loodrecht op a:

4a1-3a2=0
4a1=3a2

b=(3,4)

Bereken nu de kentallen voor vector b als |b|=1 moet zijn.

Ik weet niet wat ze bedoelen hier.

Leerling mbo - dinsdag 10 maart 2020

Antwoord

De lengte van $b$ moet 1 worden. De lengte van (3,4) is 5, dus de kentallen delen door 5 zou moeten werken. Klopt dat?

Je krijgt zo een eenheidsvector. We noemen dit ook wel normaliseren.

Zie Wikipedia | eenheidsvector


dinsdag 10 maart 2020

©2004-2020 WisFaq