\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Afstand OB

Bij de volgende opgave krijg ik geen idee hoe je (als laatste) OB moet berekenen. De rest heb ik wel:

Punt P(2,14) ligt op lijn m. Lijn m staat loodrecht op de drager van de vector OA=(-3,4). Maak een tekening en noem B het snijpunt van m met de drager van OA.

a. Bereken OA en OP
b. Bereken de scherpe hoeken van driehoek OPB.
c. Bereken |OB|, de afstand van O tot m.

Leerling mbo - dinsdag 3 maart 2020

Antwoord

De vergelijking van $m$ is gelijk aan:

$
\eqalign{m:y = \frac{3}
{4}\left( {x - 2} \right) + 14}
$

Kun je nu de co÷rdinaten van B uitrekenen? Zo ja, dan weet je |OB| ook.


dinsdag 3 maart 2020

©2004-2020 WisFaq