\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Een piramide kubussen

 Dit is een reactie op vraag 89124 
beste

Ik heb echt geprobeerd maar snap het niet. Het enige dat ik weet is dat het een meetkundige rij is en dat je de formule s=u1/1-q moet gebruiken

3de graad ASO - zondag 9 februari 2020

Antwoord

Van de onderste kubus kan je vier zijvlakken zien. Die hebben allevier een oppervlakte van 36dm2. Van het bovenvlak zie je één vierde (9dm2) niet (de kubus die erop staat heeft slechts een halve ribbe en dus een vierde van de oppervlakte).
Van de onderste kubus zie je dus 4·36+27 dm2 = 171 dm2.

Doe nu hetzelfde voor de oppervlakte van de kubus die hierop staat.

En die daarop, en die daarop, ...
Dan zou je inderdaad een meetkundige rij moeten zien opdoemen.

De totale zichtbare oppervlakte is dan de som van de termen van die rij en die bereken je inderdaad met die formule die je geeft.

Aan de slag!

js2
zondag 9 februari 2020

©2004-2020 WisFaq