\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Opkomst naar de bioscoop

De kans dat een persoon die een bioscoopkaartje voor film X heeft gereserveerd en niet komt opdagen is 15%. In de bioscoopzaal zijn 400 stoelen beschikbaar. 460 mensen hebben een kaartje voor deze film gereserveerd. Wat is de kans dat iedereen die komt opdagen een zitplaats heeft?

3de graad ASO - donderdag 30 januari 2020

Antwoord

Hallo Fayšal,

Als het goed is, heb je in de spelregels gelezen dat je bij het stellen van een vraag ook laat zien wat je zelf hebt geprobeerd. Je stelt alleen een vraag, ik neem daarom aan dat je niet weet hoe je de vraag moet aanpakken. Ik help je op weg.

Voor elke persoon geldt dat er een kans van 15% is dat deze niet komt opdagen (in kansbegrippen: mislukking), en dus 85% kans dat deze wel komt opdagen (in kansbegrip: succes). Het aantal personen dat komt opdagen (dus: het aantal keer succes) is dan binomiaal verdeeld met psucces=0,85. Het gaat om 460 mensen, dus n=460.

Als iedereen die komt opdagen een zitplaats heeft, wat weet je dan van het aantal keer succes?

Lukt het hiermee? Zo niet, stel dan gerust een vervolgvraag, maar geef dan wel aan wat je hebt geprobeerd en waarop je vastloopt, dan helpen we je verder.


donderdag 30 januari 2020

©2004-2020 WisFaq