\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Goniometrische functies

Gegeven zijn 2 periodieke functies: f met periode p1 en g met periode p2. Onderzoek of de functie f+g ook periodi1ek is en wat in dat geval de periode is van deze functie. Hierover moet ik een verslag maken.

3de graad ASO - zaterdag 18 januari 2020

Antwoord

Je zou eens kunnen kijken op formules van Simpson.


zaterdag 18 januari 2020

©2004-2020 WisFaq