\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Temperatuur op een winterdag

Opgave 16

Deze tabel geeft de temperatuur op een winterdag. Je kunt de gemiddelde dagtemperatuur berekenen door de temperaturen op te tellen en dit getal te delen door het aantal tijdstippen waarop gemeten is.a.
Bereken de gemiddelde temperatuur van deze dag.

b.
Bereken ook de gemiddelde temperatuur overdag (de metingen vanaf 8:00 uur tot en met 18:00 uur) en de gemiddelde temperatuur 's nachts (de metingen voor 8:00 uur en vanaf 20:00 uur).

c.
Hoeveel verschilt de gemiddelde nachttemperatuur van de gemiddelde temperatuur overdag?

Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - dinsdag 23 januari 2018

Antwoord

a.
Alles optellen (-5+-6+-8+...=-43) en delen door 13 geeft -3,3 graden

b.
overdag:
-7+-4+-1+2+3+2=-5
delen door 6 geeft -0,8 graden

's nachts:
-5+-6+-8+-9+-1+-4+-5=-38
delen door 7 geeft -5,4 graden

c.
het verschil is -0,8--5,4=4,6 graden

Het is een kwestie van optellen van de metingen en dan delen door het aantal metingen. Dat is dan het (rekenkundig) gemiddelde.


dinsdag 23 januari 2018

©2004-2018 WisFaq