Printen \require{AMSmath}

Wanneer gebruik je nCr voor een breuk?

Een honkbalspeelster heeft een slaggemiddelde van 0,3.
Bereken de kans dat zij in tien achtereenvolgende slagbeurten vijf keer slag heeft.

Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 8 januari 2023

Antwoord

Dit lijkt me een typisch voorbeeld van een binomiaalverdeling met:

Gegeven:
X:aantal slag
p=0,3
n=10

Gevraagd:
P(X=5)

Dat geeft:

Dus P(X=5) $\approx$ 0.1029

Helpt dat?

Naschrift
Met de rekenmachine:

$
P(X = 5) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{10} \\
5 \\
\end{array}} \right) \cdot 0,3^5 \cdot 0,7^5
$...en daar gebruik je dan nCr bij...

©2004-2023 WisFaq