\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Wat is een tovervierkant?

Wie kan mij uitleggen wat een tovervierkant precies is?

jan ka
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - maandag 15 december 2003

Antwoord

Magisch vierkant of tovervierkant, een vierkant, dat als een dambord verdeeld is in n2 velden; in die n2 velden zet men de getallen 1, 2,... n2 zodanig, dat zij in de richting van de begrenzende zijden en ook in de diagonalen steeds dezelfde som geven.

(Uit: Oosthoeks Encyclopedie (deel 9 blz.540 6dedruk - 1968)) Zie Van alles over tovervierkanten

Wie is wie?
maandag 15 december 2003
©2004-2020 WisFaq