Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


Geschiedenis van het zestigtallig stelsel

Hoe is het zestigtalligstelsel ontstaan? Wie waren de eerste gebruikers ervan?

Plient
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 8 mei 2002

Antwoord

He het is ontstaan zou ik ook niet weten. Het waren in ieder geval de Babyloniers die er een zestigtallig stelsel op na hielden, waarbij pas vrij laat het idee ontstond om iets te bedenken dat op ons getal nul lijkt.

Het vreemde aan hun zestigtallig stelsel is nog dat ze in feite met maar 2 symbolen werkten om hun getallen weer te geven, in plaats van de zestig die er eigenlijk nodig zouden zijn.

Men kende alleen de "spijker" voor de eenheden en een soort hoeksymbool (de "winkelhaak") voor de tientallen.
Moesten ze dus bijvoorbeeld 47 weergeven, dan maakte men een plaatje met 4 winkelhaken en 7 spijkers.

Het zal in ieder geval geen lekker soepel rekenwerk zijn geweest voor de mensen uit die tijd!

Zie Babylonian numerals

MBL
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
woensdag 8 mei 2002©2004-2024 WisFaq