\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Grafisch rekenmachine

Ik zie bij het invullen van de formule bij graph geen getallen bij de x-as en de y-as staan dus ik kan het niet aflezen welke y bij welke x

Vic va
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 30 september 2023

Antwoord

Hallo Vic,

Met de functie 'Trace' kan je met cursor langs een grafiek lopen, de x- en y-co÷rdinaat van de cursor (dus: van punten op de grafiek) zie je dan in het scherm.


zaterdag 30 september 2023

©2001-2024 WisFaq