\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Cirkeldiagram

Als je een cirkeldiagram hebt hoe kun je dan berekenen als je de hoek weet (in graden) hoeveel % dat is, en als je weet hoeveel% dat is hoeveel graden dat is?

Imp
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - maandag 16 juli 2001

Antwoord

hoek procenten: deel de hoek door 3,6 (delen door 360 dan keer 100)

procenten hoek: vermenigvuldig met 3,6 (delen door 100 dan keer 360)


maandag 16 juli 2001

©2004-2021 WisFaq