\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vraag uit wiskundeleraar

Hoe kom je bij uitwerking 2 aan de breuk 100/0,5 voor de som?

Jan De
3de graad ASO - vrijdag 18 maart 2022

Antwoord

Volgens 5. meetkundige rijen is $\eqalign{
S = \frac{{u_0 }}{{1 - r}}
}$, dus met $u_0=100$ en $r=0,5$ moet dat wel kunnen...


vrijdag 18 maart 2022

©2001-2023 WisFaq