\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Driehoeksmeting

Een verticale paal wordt op een heuvel geplaatst, die een helling heeft van 8. Twee draden zijn vastgemaakt aan de paal op 10 meter boven de grond en op 5 meter van de voet van de paal.

  • Bereken de lengte van elk van deze draden.

eline
2de graad ASO - woensdag 15 december 2021

Antwoord

Bepaal de grootte van $
\angle BDC
$ en de grootte van $
\angle ADC
$. Gebruik de cosinusregel om de lengte van AC en BC te berekenen.

Lukt dat zo?


woensdag 15 december 2021

 Re: Driehoeksmeting 

©2001-2024 WisFaq