\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Casio 9850 en de normale verdeling

Is het mogelijk met de CASIO (9850 GB plus) bij gegeven ondergrens, gegeven bovengrens en een gegeven gemiddelde de standaardafwijking te berekenen?
Evenzo bij gegeven onder/bovengrenzen en gegeven SD daaruit het gemiddelde berekenen?

ruud
Docent - donderdag 27 december 2001

Antwoord

Het vinden van de standaardafwijking zonder standaardiseren lijkt op de CASIO momenteel alleen mogelijk door middel van trial and error. Zolang er niet te veel significanten worden gevraagd, is dit vrij snel te doen, mits je in staat bent met behulp van de vuistregels een redelijke schatting te maken.

Bijvoorbeeld: Hoe groot is de standaarddeviatie als de kans op groter dan 3 bij een gemiddelde van 5.5 gelijk is aan 0.95?
Een schetsje leert snel dat de linkergrens op ongeveer 2 x SD links van het gemiddelde moet liggen.
De standaarddeviatie ligt dus in de buurt van 1.3.
Met de GR vind ik bij een ondergrens van 3, een bovengrens van 10000, een gemiddelde van 5.5 de volgende kansen:
0.97276 als sd = 1.3
0.96292 als sd = 1.4
0.9522 als sd = 1.5
0.94091 als sd = 1.6.
Dus de standaarddeviatie is 1.5.

Verder is het wachten op iemand die hier een programmaatje voor schrijft.

Op bovenstaande manier is natuurlijk ook het gemiddelde te bepalen. Hoe dit ook anders kan staat beschreven in de on-line handleiding voor de CASIO CFX-9850G PLUS van Gerard Koolstra (zie GRM.html).


donderdag 3 januari 2002

©2004-2019 WisFaq