\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Bereken de norm

De hoek van 2 vectoren a en b is 120. Zij grijpen aan in de oorsprong O. De norm van a is 8. De norm van b is 8. Bereken de norm van a+b.

Moet je deze tekening op schaal maken om deze te berekenen of kun je hier volstaan met een schets?

mboudd
Leerling mbo - maandag 23 december 2019

Antwoord

De opdracht is om de norm te berekenen, niet om deze op te meten in een (nauwkeurige) tekening. Maak een schets om overzicht te krijgen over de situatie, maar bereken de norm met behulp van meetkundige / goniometrische wetmatigheden die je in je schets herkent.


maandag 23 december 2019

©2004-2021 WisFaq