\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Berekenen van een integraal

Ik moet de volgende integraal berekenen. Alleen weet ik niet hoe ik deze het best eerst kan vereenvoudigen om hem te primitiveren.

$\int{}$(-a tot a) x√(1+x2)dx

mboudd
Leerling mbo - donderdag 19 december 2019

Antwoord

Niet... Het is een typisch geval voor de 2. substitutiemethode. Lukt dat?


donderdag 19 december 2019

©2004-2021 WisFaq