\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Werken met formules

Het 25 meter bad van 360 m² is gemiddeld 1,80 m diep. Wat is de breedte? Hoe bereken je deze? Ze komen op 8 uit.

Een kist met een vierkant grondvlak  van 64 cm² heeft een inhoud van 608 cm³. Wat zijn de afmetingen?

Hoogte is 608 m³÷64 cm² is 9.5. 64 cm² is 8cm x 8cm. De lengte  is 8 cm en de breedte is 8 cm.

Romeo
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - vrijdag 20 september 2019

Antwoord

Je mag bij het zwembad doen alsof het overal $1{,}8\,\mathrm{m}$ diep is. Dan kom je met `lengte maal breedte maal hoogte' op het volgende:
$$360 = 25\times b\times 1{,}8
$$Je antwoord op de tweede opgave is correct.

kphart
vrijdag 20 september 2019

©2001-2024 WisFaq