\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Goniometrische vergelijking

 Dit is een reactie op vraag 88447 
Ja, dan wel:

2cos2(x)=1
cos2(x)=1/2
cos(x)=1/2√2

Op [0,1/2$\pi$> geeft dat x=1/4$\pi$

mboudd
Leerling mbo - maandag 16 september 2019

Antwoord

Dat is beter werk, maar vergeet je niet iets? Bijvoorbeeld de oplossingen voor $\sin(x)=0$ om maar 's iets te noemen...

Naschrift
Niet vergeten dat je zou moeten schrijven:
cos2(x)=1/2
cos(x)=1/2√2 of cos(x)=-1/2√2 (v.n.)


maandag 16 september 2019

 Re: Re: Re: Goniometrische vergelijking  
 Re: Re: Re: Goniometrische vergelijking  

©2004-2021 WisFaq