\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vraagvergelijking bepalen

Geef de vergelijking van de rechte lijn door (3,9) en (5,1)

Vraagfunctie q = ap + b. De vraag is 120 bij prijs = 7.
De vraag is 60 bij prijs = 11. Geef de vergelijking van de vraagfunctie.

Zou je deze voor mij kunnen uitwerken?

Hassan
Student hbo - donderdag 12 september 2019

Antwoord

Hallo Hassan,

Voor de vergelijking van de rechte lijn door twee punten stel je eerst:

y = a∑x + b

De richtingscoŽfficiŽnt a vind je door de verandering van y te delen door de verandering van x. Hier dus:

a = (1-9)/(5-3)
a = -8/2
a = -4

We weten dus al:

y = -4∑x + b

We weten dat de lijn door het punt (3,9) gaat. Dit betekent: als x=3, dan geldt y=9. Dit kunnen we invullen (je mag ook het punt (5,1) invullen):

y = -4∑x + b
9 = -4∑3 + b
9 = -12 + b
b = 21

De vergelijking wordt dus:

y = -4∑x + 21

Jouw tweede vraag over de vraagfunctie gaat op dezelfde manier, alleen zijn hier de bekende punten gegeven in de vorm van een verhaaltje. Lukt het om deze nu zelf op te lossen?


donderdag 12 september 2019

©2004-2020 WisFaq